Utveckling av
smarta fastigheter

Vi skapar framtidens lösning.

Vi förstår framtiden.
Vi förstår jorden.

Vår vision är att skapa god lönsamhet i våra fastighetsprojekt samtidigt som vi är med och utvecklar stockholmsregionens bostadsmarknad, där bostadsbristen är ett faktum för hundratusentals människor.

lian-jonkman-421152

Tre Kategorier

Vi fokuserar främst på tre tydliga projektkategorier, som sträcker sig genom hela fastighetsutvecklingsprocessen.

BOSTADSPROJEKT

Detaljplanelagda fastigheter som medger byggnationavbostäder.

PLANPROJEKT

Ickedetaljplanelagda fastigheter(råmark), alternativt där ändrad användning.

PROJEKTFASTIGHETER

Förvaltningsfastigheter med löpandeverksamhet. där ändrad användning.

Framtidens lösning

Våra Projekt

Omfattar idag totalt omkring 500 bostäder med 35 000 kvm bostadsarea och ett färdigutvecklat värde om cirka 2000 MSEK.

Kontakta oss!

Om ni är intresserade av att starta ett samarbete eller ett nytt projekt,
hör gärna av er så kan vi boka in ett möte.